13 Ocak 2013 Pazar

KPSS Önlisans Çıkmış Sorular Çöz, 2012 Önlisans KPSS Test Çöz

2012-KPSS Ön lisans Düzeyi Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı TIKLA


GENEL KÜLTÜR

1. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin İpek Yolu
üzerinde belli bir süre egemenlik kurmaları bu devletlere,
I. ekonomik açıdan güçlenme,
II. bölge siyasetinde etkili olma,
III. tarımsal etkinliklere ticaretten daha fazla önem verme
durumlarından hangilerini kazandırmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


2. I. Göktürk
II. Kutluk
III. Uygur
devletlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkeyi hanedan üyelerinin ortak malı kabul etmeleri
B) Avrupa’ya göç etmeleri
C) Hareketli harf sistemine dayalı matbaayı bulmaları
D) Bağımsızlık savaşı yaparak kurulmaları
E) Çin Seddi’nin yapılmasına neden olmaları

3. • Zengin devlet adamlarının mal ve mülklerini toplum
yararına bağışlaması
• Üretim - tüketim ilişkilerinin düzenlenmesi
• Meliklerin devlet yönetimine önceden hazırlanması
• Toprakların devlete hizmet edenlere asker yetiştirme karşılığı verilmesi
Yukarıdaki özelliklerle aşağıdakiler arasında eşleştirme yapıldığında hangisi dışarda kalır?
A) Vakıf B) Ahi - lonca
C) Atabey D) İkta
E) Gulam

4. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerine ait mimari
yapıların eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Danişmentliler - Divriği Ulu Camii
B) Mengücekler - Yağıbasan Medresesi
C) Artuklular - Hüsamiye Medresesi
D) Saltuklular - Kayseri Ulu Camii
E) Mengücekler - Malabadi Köprüsü

5. Astronomi alanında yaptığı çalışmalar ve Takvim-i
Celali’nin hazırlanmasıyla adından söz ettiren Sel-
çuklu Dönemi bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biruni
B) Harezmi
C) Farabi
D) İbn-i Sina
E) Ömer Hayyam6. Osmanlı Devleti’nde yönetenler grubunda yer alanların hangisinde devşirme - kul kökenlilerin bulunduğu söylenemez?
A) Seyfiye B) İlmiye C) Kalemiye
D) Ehli örf E) Sadrazam


7. Osmanlı Devleti’nde kapitülasyonlardan yararlanan
devletlerin vatandaşları arasındaki davalara aşağı-
dakilerden hangisi bakardı?
A) Cemaat Mahkemeleri
B) Nizamiye Mahkemeleri
C) Şer’i Mahkemeler
D) Konsolosluk Mahkemeleri
E) Divan-ı Hümayun


8. Osmanlı Devleti’nde  savaşlarda ele geçen Hıristiyan unsurların devletin payına düşenlerine verilen
ad, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devşirme B) Pençik C) İskan
D) İkta E) Vakıf

9. Osmanlı Devleti’nde; II. Osman ve III. Selim yenilik yapmaya  çalıştıkları için, Abdülaziz ve II. Abdülhamit ise
yapılmak istenen yeniliklere karşı çıktıkları için tahttan
indirilmişlerdir.
Buna göre,
I. Yenilik yanlıları zamanla güçlenmiştir.
II. Bazı padişahlar yenilikleri benimsememiştir.
III. Padişah yetkileri artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III


10. Mürur Tezkeresi adıyla İstanbul’a  Anadolu’dan gelecek olanlar için dahili pasaport uygulaması getiren
Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) III. Selim B) II. Mahmut
C) Abdülmecit D) Abdülaziz
E) II. Abdülhamit


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder