13 Ocak 2013 Pazar

Çıkmış Ehliyet Trafik Soruları Çöz, Trafik Test Çöz


1. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A) Geçiş yolu
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş üstünlüğü
A-   B-   C-   D-
2. Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A) Trafik suçu
B) Trafik terörü
C) Trafik kusuru
D) Trafikten men
A-   B-   C-   D-
3. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A) Taşıt
B) Tren
C) Ulaşım
D) Taşıma
A-   B-   C-   D-
4. Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
A) Bölünmüş yol
B) Banket
C) Şerit
D) İki yönlü yol
A-   B-   C-   D-
5. İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A) Yerlerinin değiştirilmesi
B) Üzerlerine yazı yazılması
C) Görülmelerinin engellenmesi
D) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
A-   B-   C-   D-
6. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A) Aracını durdurmalı
B) Durmadan geçmeli
C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D) Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?A) Okul geçidine
B) Yürüyüş yoluna
C) Gençlik kampına
D) Alt veya üst geçitlere9. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


A) Banketten gitmeli
B) Takip mesafesini artırmalı
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli


10. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
B) Açılan köprüye yaklaşıldığını
C) Tehlikeli çıkış eğimli yolu
D) Kasisli yolu


19. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

21. 1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri
3. Trafik görevlisi
Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadakiöncelik sıralaması nasıl olmalıdır?
A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 1
A-   B-   C-   D-
22. Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 80
B) 90
C) 110
D) 120
A-   B-   C-   D-
23. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 15
B) 35
C) 40
D) 5032. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C) Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların
A-   B-   C-   D-
33. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde;çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B) Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C) Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
D) Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
A-   B-   C-   D-
34. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
A-   B-   C-   D-
35. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Dönüş ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Acil uyarı ışıklarını yakarak
D) Birkaç defa selektör yaparak
A-   B-   C-   D-
36. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30
B) 20
C) 10
D) 5
A-   B-   C-   D-
37. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
A) Her iki aracın yüklü olması
B) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
C) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
D) Çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması
A-   B-   C-   D-
38. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?
A) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
B) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
D) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
A-   B-   C-   D-
39. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışıklı işareti hangi hâllerde yakılır?
A) Sadece öğrenci indirip bindirirken
B) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
C) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
D) Sadece sisli, yağmurlu veya karlı havalarda
A-   B-   C-   D-
40. Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?

A) Korna çalıp yayayı durdurmalı
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C) Geçiş hakkını yayaya vermeli
D) Yayanın yola girmesini önlemeliHiç yorum yok:

Yorum Gönder